NEXXUS (Extension Cord: 3-Wire -Four LED)

<b> NEXXUS™</b><br>Extension Cord <br>3-Wire (Four LED Light) NEXXUS™
Extension Cord
3-Wire (Four LED Light)
NEXXUS™
Extension Cord
3-Wire (Four LED Light)
CMP Part Number Full Description
26400-900-304 Nexxus 3-Wire Extension Cord; 12V (Four LED Light)

See More Nexxus™ LED Light